สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
 
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
ผลการทดสอบ O-net

 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม