ภาพกิจกรรมปี 2567

 
 

ภาพกิจกรรมปี 2565

ภาพกิจกรรมปี 2566

 

ภาพกิจกรรมปี 2563

ภาพกิจกรรมปี 2564

 

ภาพกิจกรรมปี 2561

ภาพกิจกรรมปี 2562

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม