ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ดีเด่น ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม    
  บทความจากนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศจีน ปีการศึกษา 2561 นายธนพนธ์ เอี่ยมเมือง ชั้น ม. 6/7 15/08/2019  103
  ขอเชิญคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ห้องมัลติมีเดีย ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30น. วันที่ 2 สิงหาคม 2562 30/07/2019  255
  บทความจากนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอินโดนีเซีย ปี 6/2561 นางสาวปริญนภัส บุญวงค์ ชั้น ม. 6/7 25/07/2019  789
  เชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  23/07/2019  684
  เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์อาเซียน ประจำปี​2562​ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  19/07/2019  701
  เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ปีการศึกษา 2562   12/07/2019  1152
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562     old  3/07/2019   930
   ข่าวทั้งหมด...
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม