นายปรีชา นาคศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ดีเด่น ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม    
  ประกาศประกาศผลการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.2, ม.3 ,ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
  ประกาศประกาศรายชื่อนักเรียนที่ขอย้ายเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
  ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลููกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  
 

Pluakdaengpittayakom School Announcement Roster for the Position of the Foreign English Teachers

 
  ประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565  
  ประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565  
     
    
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 065-2369482 , 065-2369470 และ 065-4399423 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th