นายปรีชา นาคศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ดีเด่น ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม    
  ประกาศประกาศผลการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.2, ม.3 ,ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
  ประกาศประกาศรายชื่อนักเรียนที่ขอย้ายเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
  ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลููกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  
 

Pluakdaengpittayakom School Announcement Roster for the Position of the Foreign English Teachers

 
  ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ) เพิ่มเติม  
  ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ) เพิ่มเติม  
  ประกาศ ผลการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ)  
  ประกาศ ผลการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ)  
  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  
 
  คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร ยื่นใบสมัครช่องทางออนไลน์
 
  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ความสามารถพิเศษ)  
  ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนปกติ)  
  ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนปกติ)  
  ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ความสามารถพิเศษ)  
  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนปกติ)  
  ประกาศ ผลการคัดเลือกคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)  
  ประกาศ ผลการคัดเลือกคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)  
  ประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565  
  ประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565  
  ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
 
  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ที่มาสอบปลายภาคแบบ On Site
 
 
  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.2 ที่มาสอบปลายภาคแบบ On Site
 
 
  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่มาสอบปลายภาคแบบ On Site
 
 
  รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ที่มาสอบปลายภาคแบบ On Site
 
  ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม(ม.3เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565 347
  ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง วันเปิดเรียนแบบ ON-SITE ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 26/01/2022  871
  ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) 18/01/2022  1253
  ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 18/01/2022  985
  ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม(ม.3เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า 11/01/2022  540
     
     
     
     
     
   ข่าวทั้งหมด...
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 065-2369482 , 065-2369470 และ 065-4399423 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th