ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ดีเด่น ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม    
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน9/06/2021 52
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2564 24/05/2021 97
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบัดเลือกขอย้ายเข้ามาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 12/05/2021 234
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง เลื่อนวันเปิดเรียน 30/04/2021 579
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง มาตรการการป้องกันการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26/04/2021 221
  ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง กำหนดการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ปรการศึกษา 2564 22/04/2021 193
     
   ข่าวทั้งหมด...
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 065-2369482 , 065-2369470 และ 065-4399423 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th