กำหนดการพิธีการไหว้ครูวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และกิจกรรมการแข่งขันวันไหว้ครู     13/06/2019     98 
  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 และ 16 มิถุนายน 2562     05/06/2019     588 
  1 มิถุนายน 2562 ชมรมนาฏมวยไทยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ" รักชาติ รักษ์มวยไทย ปีที่ 10" ระดับภูมิภาค     01/06/2019     119 
  6 มิถุนายน 2562 กำหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เวลา 8.30-12.00 น. ชุดพละศึกษา     03/06/2019     361 
  13 พฤษภาคม 2562 ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.4 เวลา 7:30-16:00 น. ชุดพละศึกษา      old   10/05/2019  
  14 พฤษภาคม 2562 ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.1 เวลา 7:30-16:00 น. ชุดพละศึกษา      old   10/05/2019  
  14 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4      old   10/05/2019  
  16 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      old   10/05/2019  
  ประกาศผลย้ายนักเรียนปีการศึกษา 2562      old   13/05/2019  1,071 
  ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตระยอง 1      old   10/04/2019  290 
   ข่าวทั้งหมด...
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม