ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ดีเด่น ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม    
  ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ) 6/5/2020  56
  ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ) 6/5/2020  85
  ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 20/5/2020  121
  ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 20/5/2020  331
  ประกาศ  เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 18/5/2020  185
  ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ   old  15/5/2020  215
  ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ   old  15/5/2020  674
  ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563   old  1/5/2020  751
  ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563  old   28/4/2020  254
 

 ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ   old  31/3/2020 

56
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)   old  18/3/2020  651
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ที่มีผลสอบอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก   old  10/3/2020  125
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)   old  10/3/2020  224
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563   old  6/3/2020  543
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (Coronavirus Diseaser, COVID-19)_   old  5/3/2020  335
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภท การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ)   old  29/1/2020  539
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) (รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม)   old  27/1/2020  758
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563   old   15/1/2020  1102
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563   old   15/1/2020  758
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)   old   15/1/2020  915
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควต้าสอบคัดเลือก (รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม)   old   15/1/2020  657
   ประกาศ  ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)   old   15/1/2020  574
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครโควต้า(รอบที่ 1) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2563   old  13/1/2020  375
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครโควต้า(รอบที่ 1) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2563   old  13/1/2020  412
  ประกาศผลการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควต้าเรียนดี โควต้าความสามารถพิเศษ และวิชาการดีเด่น (รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม)  old   8/1/2020  205
  บทความจากนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศจีน ปีการศึกษา 2561 นางสาวณัฐรินทร์ กล่อมจอหอ ชั้น ม. 6/7   old  15/11/2019  735
  บทความจากนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศจีน ปีการศึกษา 2561 นางสาวทิฆัมพร แซ่เอี๊ยะ ชั้น ม. 6/7   old  15/11/2019  665
  ประกาศผลการรับนักเรียนย้ายเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   old  26/10/2019  895
   ข่าวทั้งหมด...
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม