ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ดีเด่น ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม    
  เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์อาเซียน ประจำปี​2562​ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  19/07/2019  335
  เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ปีการศึกษา 2562   12/07/2019  1152
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562     old  3/07/2019   930
  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง โดยมีนางอุไร วงศ์คำแสง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือร่วมเดินสวนสนาม   old   28/06/2019   435
  ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยอง ณ สวนศรีเมือง     old   28/06/2019  201 
  โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจัดกิจกรรมวันรวมพลคนTO BE NUMBER ONE วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562    old  26/06/2019  220
  กำหนดการพิธีการไหว้ครูวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และกิจกรรมการแข่งขันวันไหว้ครู     old   13/06/2019    769 
  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 และ 16 มิถุนายน 2562      old    05/06/2019     588 
  1 มิถุนายน 2562 ชมรมนาฏมวยไทยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ" รักชาติ รักษ์มวยไทย ปีที่ 10" ระดับภูมิภาค   old      01/06/2019     119 
  6 มิถุนายน 2562 กำหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เวลา 8.30-12.00 น. ชุดพละศึกษา     old   03/06/2019     361 
   ข่าวทั้งหมด...
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม