ชื่อ : Missjacquelyn Galarrita jacob

ตำแหน่ง : ครูชาวต่างชาติ

หน้าที่หลัก : สอน

ชื่อ : Mrjovet Bandola

ตำแหน่ง : ครูชาวต่างชาติ

หน้าที่หลัก : สอน

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม