นายศิริชัย หอมดวงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2566  
  New School Schedule 2566  
  ประกาศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง งดการเรียนการสอน Onsite เป็นกรณีพิเศษ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 065-2369482 , 065-2369470 และ 065-4399423 โทรสาร 0-3865-9198 E-mail: info@pdp.ac.th