กำหนดการ:การรับนักเรียนย้ายระหว่างปีการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
  บทความจากนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศจีน ปีการศึกษา 2561 นายธนพนธ์ เอี่ยมเมือง ชั้น ม. 6/7
  ขอเชิญคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ห้องมัลติมีเดีย ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30น. วันที่ 2 สิงหาคม 2562
  บทความจากนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอินโดนีเซีย ปี 6/2561 นางสาวปริญนภัส บุญวงค์ ชั้น ม. 6/7
  เชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
  เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์อาเซียน ประจำปี​2562​ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ปีการศึกษา 2562
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง โดยมีนางอุไร วงศ์คำแสง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือร่วมเดินสวนสนาม
  ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยอง ณ สวนศรีเมือง   
  โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจัดกิจกรรมวันรวมพลคนTO BE NUMBER ONE วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
  กำหนดการพิธีการไหว้ครูวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และกิจกรรมการแข่งขันวันไหว้ครู   
  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 และ 16 มิถุนายน 2562   
  1 มิถุนายน 2562 ชมรมนาฏมวยไทยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ" รักชาติ รักษ์มวยไทย ปีที่ 10" ระดับภูมิภาค   
  6 มิถุนายน 2562 กำหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เวลา 8.30-12.00 น. ชุดพละศึกษา   
  13 พฤษภาคม 2562 ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.4 เวลา 7:30-16:00 น. ชุดพละศึกษา   
  14 พฤษภาคม 2562 ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.1 เวลา 7:30-16:00 น. ชุดพละศึกษา   
  14 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4   
  16 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
  ประกาศผลย้ายนักเรียนปีการศึกษา 2562  
  ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตระยอง 1

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม