ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • (2017/05/12) ประกาศผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าในระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา (337) โดย รับนักเรียน
 • (2017/04/05) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (515) โดย รับนักเรียน
 • (2017/04/04) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (438) โดย รับนักเรียน
 • (2017/03/16) ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1ประจำปีการศึกษา2560 (368) โดย รับนักเรียน
 • (2017/03/16) ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.4ประจำปีการศึกษา2560 (359) โดย รับนักเรียน
 • (2017/03/09) ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (379) โดย รับนักเรียน
 • (2017/02/14) รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (348) โดย งานรับนักเรียน
 • (2017/02/14) รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (379) โดย งานรับนักเรียน
 • (2017/02/01) ประกาศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (120) โดย กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ
 • (2017/01/09) ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (101) โดย พัสดุ
 • (2016/12/02) ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม (119) โดย กลุ่มบริหารงบประมาณ
 • (2016/11/23) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง จำนวน (84) โดย งบประมาณ
 • (2016/06/07) The Recruitment of Foreign Teachers (339) โดย บุคคล
 • (2016/06/03) ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (232) โดย บริหารบุคคล
 • (2016/05/12) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (199) โดย บุคคล
 • (2016/05/11) ประกาศผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (552) โดย งานรับนักเรียน
 • (2016/04/27) ประกาศรับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ (207) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2016/04/27) ประกาศรับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ (114) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2016/03/30) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครง (326) โดย บุคคล
 • (2016/03/25) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเร (285) โดย บุคคล
 • (2016/03/08) ประกาศผลการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (636) โดย งานรับนักเรียน
 • (2016/03/08) ประกาศผลการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (737) โดย งานรับนักเรียน
 • (2016/03/01) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (226) โดย บุคคล
 • (2016/02/08) ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 (560) โดย งานรับนักเรียน
 • (2016/02/03) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (248) โดย บุคคล
 • (2016/01/27) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (165) โดย บุคคล
 • (2016/01/18) ประกาศผลการรับนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาภายใน(สอบคัดเ (514) โดย งานรับนักเรียน
 • (2016/01/18) ประกาศผลการรับนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตา(ภายนอก) (544) โดย งานรับนักเรียน
 • (2016/01/08) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครั้งที่ 2 (222) โดย บุคคล
 • (2015/12/29) ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (161) โดย บุคคล
 • (2015/12/28) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (101) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2015/12/14) รายละเอียดตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ (97) โดย
 • (2015/12/08) รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (108) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2015/11/26) บทสรุปผู้บริหาร (87) โดย นายบำรุง ชูประเสริฐ
 • (2015/10/14) รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ (126) โดย กลุ่มบริหารงบประมาณ
 • (2015/09/01) กำหนดการรับนักเรียนย้ายภาคเรียนที่ 2/2558 (270) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2015/06/27) ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (344) โดย บุคคล
 • (2015/06/09) เชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (318) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2015/06/09) ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (137) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2015/05/21) การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 และ 6 (309) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2015/05/13) ประกาศผลรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (384) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/04/18) เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2558 (367) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2015/04/06) ประกาศผลนักเรียนสอบเข้าศึกษาม.๑ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก (523) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/04/02) ประกาศผลการรับนักเรียนม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (642) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/03/27) ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม. ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (308) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/03/26) ปฏิทินรับนักเรียนชั้นม. ๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (314) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/03/19) การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัํยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ6 (248) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2015/03/19) การรับสมัครนักเรียนรอบปกติ (215) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2015/03/18) การทำงานช่วงปิดเทอม (121) โดย ประชาสัมพันธ์
 • (2015/03/13) ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา (126) โดย พัสดุและสินทรัพย์
 • (2015/03/05) ประกาศรับนักเรียน ชั้นม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2558 (388) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/03/05) ประกาศรับนักเรียน ชั้นม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2558 (314) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/03/05) ประกาศผลรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นม. ๑ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (187) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/03/05) ประกาศผลรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นม. ๑ ด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (160) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/02/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยศษสตร์-ค (230) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/02/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (198) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/02/05) ค่าย Gifted Camp 2015 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 (194) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2015/02/05) ค่ายส่งเสริมภาษา Gifted Camp 2015 (142) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2015/01/28) เตรียมพร้อมการสอบ O-net 31มค-1 กพ 2558 (180) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2015/01/26) ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558 (334) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/01/20) ประกาศผลรับนักเรียนเข้าม.4 ประเภทโควตาโดยการสอบคัดเลือก (362) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/01/12) ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (169) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2015/01/09) แก้ไข ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (134) โดย พัสดุและสินทรัพย์
 • (2015/01/09) ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าม.4ปีการศึกษา2558 โควตาโดยการสอบ (232) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/01/09) ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าม.4ปีการศึกษา2558 โควตาโดยการสอบ (199) โดย งานรับนักเรียน
 • (2015/01/08) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (98) โดย พัสดุ
 • (2015/01/06) : คำสั่งรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควต้าโดยการสอบ(ภายใน) (143) โดย งานรับนักเรียน
 • (2014/12/23) ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 (121) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/12/19) กิจกรรมการต้อนรับการและการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียน SMP MUHAMADIYAH5 INDONESIA วันที่ 19- (119) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/12/09) ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าชั้นม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเภทโควตาเรียนดี) (418) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/12/09) ประกาศผลเข้าชั้นม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเภทคุณธรรม ความสามารถพิเศษและวิชาการดีเด่น (235) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/12/02) กหนดการพิธีถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (98) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/11/20) โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายใน57 (143) โดย ประชาสัมพันธ์
 • (2014/11/14) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (163) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2014/11/13) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (145) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2014/11/04) ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนเพิ่มอีก ๒ อัตรา (213) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2014/11/03) กำหนดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (115) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2014/10/31) ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน จำนวน ๔ อัตรา (176) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2014/10/30) ประกาศผลนร.รับย้ายชั้นม.1 (119) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/10/30) ประกาศผลนร.รับย้ายชั้นม.2 (127) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/10/30) ประกาศผลนร.รับย้ายชั้นม.3 (123) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/10/30) ประกาศผลนร.รับย้ายชั้นม.4 (112) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/10/30) ประกาศผลนร.รับย้ายชั้นม.4 (80) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/10/30) ประกาศผลนร.รับย้ายชั้นม.6 (90) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/10/23) ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน (พร้อมใบสมัคร) (120) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2014/10/17) ประกาศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (53) โดย กลุ่มงานพัสดุ
 • (2014/10/15) ประกาศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัส (52) โดย กลุ่มงานพัสดุ
 • (2014/10/15) พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระปิยมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 (41) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/10/08) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (88) โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • (2014/09/23) กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 และปฏิทินปฏิบัติงานสำหรับนักเรียน (207) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/09/17) ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 (215) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/09/10) รับสมัครนักเรียน..โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-อินโดนีเซีย รุ่นที่ 2 (100) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/09/09) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (49) โดย พัสดุ
 • (2014/09/09) เชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ (34) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/09/09) คุณพร้อมหรือยัง "เลือกตั้งประธานนักเรียน" ปีการศึกษา 2557 (56) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/09/05) เริ่มแล้ว! ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (84) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/09/03) การเผยแพร่จุลสาร โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (44) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/09/03) ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (32) โดย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 • (2014/09/03) ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งทักษะภาษาต่างประเทศ (36) โดย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 • (2014/08/19) ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ASEAN (59) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/08/04) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมหนูรักแม่ 12 สิงหาคม 2557 (93) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/07/23) ด่วน...ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินฯ (94) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/06/27) เตรียมพร้อมสัปดาห์แห่งการสอบกลาคภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557 (184) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/06/26) การประเมินการส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา 21 สิงหาคม 2557 (88) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/06/26) ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การ (115) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/06/26) ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับ คณะนิเทศเขตตรวจราชการ (Roving Team) (58) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/06/04) ขอเชิญร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสมร ฤาชา (มารดานางงามศรี ร่มเย็น รองผู้อำนวย (242) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/06/03) คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม Tobe Number one กำหนดประเมินเก็บคะแนนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วันที่ (183) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/05/22) กำหนดการประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 (250) โดย กลุ่มบริหารทั่วไป
 • (2014/04/09) แจ้งการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2557 (522) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2014/04/02) ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2557 (357) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/04/02) ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา2557 (383) โดย วิชาการ
 • (2014/03/12) ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทโค (291) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/03/07) ขอต้อนรับโรงเรียนบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (127) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/03/07) พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2556 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 (183) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/03/01) ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ The 2nd English Gifted 2014 ประจำปีการศึกษา 2556 (143) โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • (2014/02/26) การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (160) โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • (2014/02/20) เตรียมความพร้อมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 (136) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/02/07) ด่วน !! ตารางสอบOnet ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 (185) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/02/06) ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (258) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/02/06) ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับช (146) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/02/06) นับถอยหลังเตรียมสอบOnet 2556 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 (55) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/02/06) สุดยอด.."รางวัลชนะเลิศหรียญทองอันดับที่ 1" ระดับประเทศ (79) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/02/06) ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 (142) โดย กลุ่มบริหารวิชาการ
 • (2014/02/06) ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเรื่องการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (133) โดย วิชาการ
 • (2014/01/30) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัดระยอง (58) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/01/25) ค่ายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ JEC CAMP 2013 (94) โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • (2014/01/17) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 4 ของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (ประเ (323) โดย งานวิชาการ
 • (2014/01/14) กิจกรรม "หรรษาวิชาการ เปิดบ้าน ปพ 2557" (140) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2014/01/10) ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา (164) โดย งานวิชาการ
 • (2014/01/06) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ (55) โดย บุคคล
 • (2014/01/06) การทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (83) โดย ง
 • (2014/01/02) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ (56) โดย บุคคล
 • (2013/12/23) ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่าน ผอ.มนตรี ชัยลิ้นฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา (80) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/12/23) เชิญร่วมพิธีทําบุญตักบาตร และกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (59) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/12/18) ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 (76) โดย บุคคล
 • (2013/12/15) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 (75) โดย บุคคล
 • (2013/12/13) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าพัสดุ (50) โดย บุคคล
 • (2013/12/04) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรราและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรายวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 (96) โดย บุคคล
 • (2013/12/04) ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (53) โดย บุคคล
 • (2013/11/27) ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (79) โดย บุคคล
 • (2013/11/27) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ประเทศนิวซีแลนด์ รุ่นที่ ๒ (67) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/11/27) พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (46) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/11/22) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษ (79) โดย บุคคล
 • (2013/11/19) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันงานวิชาการ"งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ (97) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/11/14) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (99) โดย บุคคล
 • (2013/11/13) ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ (มารดาของคุณครูนาตยา ล้อมวงษ์) (62) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/11/08) ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมประกวด และการแสดงต่าง ๆ งานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี 2556 (80) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2013/11/05) ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโปรเจ็คเตอร์พร้อมเครื่องขยายเสียง(ราคาพร้อมติดตั่ง) (61) โดย กลุ่มงานพัสดุ
 • (2013/11/05) ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (73) โดย กลุ่มงานพัสดุ
 • (2013/11/04) ดูตารางสอน (3343) โดย วิชาการ
 • (2013/10/30) แก้ไขประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (120) โดย บุคล
 • (2013/10/30) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป (80) โดย
 • (2013/10/29) ประกาศผลการเรียน (5097) โดย วิชาการ
 • (2013/10/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (181) โดย บุคคล
 • (2013/10/21) เผยแพร่ผลงาน (147) โดย
 • (2013/10/16) ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห (127) โดย บุคคล
 • (2013/09/27) เชิญชวนร่วมเป็นสมาชิกชมรม "ทําดีด้วยใจ" (62) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/09/25) ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัส จำนวน 20 คัน (71) โดย พัสดุ
 • (2013/09/22) กําหนดการรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าภาคเรียนที่2/2556 (107) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/09/19) กําหนดวันประชุมของข้าราชการของครูและบุคลากร (91) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/09/19) กําหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 (219) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/09/19) กําหนดวันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2556 (184) โดย กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • (2013/09/18) ขอเรียนเชิญต้อนรับ UC,Lincoln U,CCELและ Middletion (51) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/09/10) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (89) โดย บุคคล
 • (2013/08/21) เตรียมพร้อมสอบปลายภาคเรียนที่1/2556 (252) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/08/21) ต้อนรับผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชโอรสและคณะฯ (73) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/08/19) ค่ายภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS) (100) โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • (2013/08/19) ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับถ้วยพระราชทานการแข่งขันกีฬา (71) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/08/19) ขอแสดงความยินดีนักเรียนรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง (65) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2013/08/16) การเข้าค่ายกิจกรรมลุกเสือเนตรนารี ระดับ ม.1 (95) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2013/08/05) กําหนดการพิธีวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖ (83) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/07/06) ต้อนรับคณะครูและนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น (84) โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • (2013/07/06) การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ EIS (81) โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • (2013/06/25) ผลการแข่งตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชิงแชมป์ระดับจังหวัด (84) โดย กลุ่มสาระสังคม
 • (2013/06/19) รับเครื่อง Visualzer (51) โดย พัสดุ
 • (2013/06/19) รับเครื่อง Visualzer (30) โดย พัสดุ
 • (2013/06/19) รับเครื่อง Visualzer (29) โดย พัสดุ
 • (2013/05/23) แจ้งงดใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน (176) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • (2013/05/22) ประกาศผลการเรียน (4130) โดย วัดผล
 • (2013/05/16) ตารางสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556 (4144) โดย สารสนเทศ
 • (2013/03/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการภาษาไทย (86) โดย พัสดุ
 • (2013/03/06) สอบราคาซื้อเครื่องฉายทึบแสงและเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ (62) โดย พัสดุ
 • (2013/02/28) สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ครู (41) โดย พัสดุ
 • (2013/02/28) สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้ครู (36) โดย พัสดุ
 • (2013/02/19) ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ปิคอัพ)ฉบับบใหม่ล่าสุด (54) โดย พัสดุ
 • (2013/02/18) ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ปิคอัพ) (33) โดย พัสดุ
 • (2013/01/04) ประกาศสอบราคาซื้อชุดโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง (83) โดย พัสดุ
 • (2012/12/21) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและระบบรางน้ำ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (86) โดย พัสดุ
 • (2012/12/11) ประกาศสอบราคาซื้อ (82) โดย พัสดุ
 • (2012/12/07) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ (59) โดย พัสดุ
 • (2012/11/12) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและชุดแต่งกายพื้นเมืองอีสาน (155) โดย พัสดุ
 • (2012/11/05) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัส(ฉบับใหม่ล่าสุด) (145) โดย พัสดุ
 • (2012/11/05) ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัส (71) โดย พัสดุ
 • (2012/10/12) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัส (ฉบับแก้ไข) (222) โดย พัสดุ
 • (2012/10/11) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัส (236) โดย พัสดุ
 • (2012/10/10) ประกาศตารางสอน (8062) โดย วิชาการ
 • (2012/10/09) ประกาศผลการเรียน (15001) โดย วิชาการ
 • (2012/10/04) เลื่อนการประกาศผลการเรียน (851) โดย วิชาการ
 • (2012/09/13) แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2555 (400) โดย ประชาสัมพันธ์
 • (2012/09/13) แก้ไขตารางสอบ (403) โดย วัดผล
 • (2012/07/31) แจ้งวิธีการออกจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต (327) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • (2012/07/10) ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์50เครื่อง(ใหม่) (176) โดย พัสดุ
 • (2012/07/06) โครงการสัมมนาเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ทางการศึกษา (135) โดย งานประชาสัมพันธ์
 • (2012/07/04) การแข่งขันแรลลี่การกุศลเพื่อการศึกษาครั้งที่ 9 (160) โดย บริหารงานทั่วไป
 • (2012/06/22) ประชาสัพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Network for Education (153) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
 • (2012/06/14) ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์50เครื่อง (95) โดย พัสดุ
 • (2012/06/14) ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (152) โดย กิจการนักเรียน


 • กลับเว็บโรงเรียน | ดูข้อมูลลิขสิทธิ์ ©