คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ -๖ / เทียบเท่า ในหัวข้อ " กิจกรรมทางกายดี มีสุข " จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี๒๕๕๙ (ภาพข่าว/pdp.news) โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร (1058)ความคิดเห็น :
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 1 -> รับทราบ
  โดย : สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 เมื่อ 2016/07/12:06:39:28
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 2 -> รับทราบ
  โดย : ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 เมื่อ 2016/07/12:09:21:16
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 3 -> รับทราบ
  โดย : กรวิชญ์ เข็มเพ็ชร 3/4 เมื่อ 2016/07/13:01:46:39
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 4 -> รับทราบค่ะ
  โดย : พรพิชชา อินทสร 3/2 เมื่อ 2016/07/13:06:27:06
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 5 -> รับทราบค่ะ
  โดย : สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/07/14:03:46:23
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 6 -> ยินดีด้วยค่ะ
  โดย : ศิรดา ดีสัตถา 3/2 เมื่อ 2016/07/14:03:48:34
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 7 -> คะ
  โดย : ศศิธร ดิษฐวิเศษ 3/2 เมื่อ 2016/07/14:03:48:40
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 8 -> รับทราบ
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/07/14:03:48:45
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 9 -> คะ
  โดย : สุภารัตน์ เทพสันทัด 3/2 เมื่อ 2016/07/14:03:51:33
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 10 -> รับทราบ
  โดย : นภัส ที่รัก 3/1 เมื่อ 2016/07/14:03:56:47
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 11 -> ค่ะ
  โดย : พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 เมื่อ 2016/07/14:04:12:40
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 12 -> ^_^

  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/07/14:09:00:46
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 13 -> รับทราบ
  โดย : นิคม ดวงแจ่ม 6/2 เมื่อ 2016/07/19:10:33:24
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 14 -> รับทราบ
  โดย : จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 เมื่อ 2016/07/20:09:06:36
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป

  ความคิดเห็นที่ 15 -> สุดยอดมากๆ จ้า
  โดย : นางสาวสุวิชา กฎีศรี เมื่อ 2016/07/24:00:09:49
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 16 -> รับทราบ
  โดย : จุฑามาศ จวนเจริญ 3/2 เมื่อ 2016/08/06:10:59:10
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 17 -> ครับ
  โดย : สหราช พลมุข 3/3 เมื่อ 2016/08/09:19:40:15
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 18 -> โคตรหล่ออ่ะ
  โดย : กิตติธัช ศิริรัตน์บัวพา 6/3 เมื่อ 2016/08/31:02:34:18
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 19 -> โคตรหล่ออ่ะ
  โดย : กิตติธัช ศิริรัตน์บัวพา 6/3 เมื่อ 2016/08/31:02:34:51
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 20 -> GOOD
  โดย : สราวุฒิ จุลมุสิ 5/4 เมื่อ 2016/09/01:06:41:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 21 -> คะ
  โดย : ศศิธร ดิษฐวิเศษ 3/2 เมื่อ 2016/09/21:22:18:17
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 22 -> หล่อ
  โดย : สหราช พลมุข 3/3 เมื่อ 2016/11/26:03:10:32
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 23 -> pdp102nmx
  โดย : รินรดา ไผ่ป้อง 3/2 เมื่อ 2016/12/27:20:47:14
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 24 -> .
  โดย : ธนภัทร วิสุทธิ์มิตรนาคร 3/1 เมื่อ 2017/01/24:11:33:14
  ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
  ความคิดเห็น :
  นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
  นักเรียนใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ต 3 หลัก ครูใช้ password:

  กลับหน้าหลัก