คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

"รางวัลโรงเรียนแห่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ e-CLIP School Awards SESA18 ปีการศึกษา 2558 และรางวัลครูผู้พัฒนาตนเองที่เป็นแบบอย่างที่ดี e-CLIP Teacher Awards SESA18"
รองฯสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มอบรางวัล "โรงเรียนแห่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ e-CLIP School Awards SESA18 ปีการศึกษา 2558 แก่ ผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และคุณครูศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์ ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลครูผู้พัฒนาตนเองที่เป็นแบบอย่างที่ดี e-CLIP Teacher Awards SESA18" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุุรี เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Clip)
ทั้งนี้มีการมอบรางวัลในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร (529)
ความคิดเห็น :
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 1 -> รับทราบ
  โดย : ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 เมื่อ 2016/07/05:11:18:59
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 2 -> รับทราบ
  โดย : สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 เมื่อ 2016/07/06:07:07:09
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 3 -> รับทราบค่ะ
  โดย : พรพิชชา อินทสร 3/2 เมื่อ 2016/07/08:03:10:18
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 4 -> รับทราบ
  โดย : กรวิชญ์ เข็มเพ็ชร 3/4 เมื่อ 2016/07/12:01:44:05
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 5 -> รับทราบ
  โดย : สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/07/14:03:45:44
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 6 -> ยินดีด้วยค่ะ
  โดย : ศิรดา ดีสัตถา 3/2 เมื่อ 2016/07/14:03:49:39
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 7 -> รับทราบ
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/07/14:03:49:49
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 8 -> รับทราบ
  โดย : นภัส ที่รัก 3/1 เมื่อ 2016/07/14:03:56:20
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 9 -> คะ
  โดย : พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 เมื่อ 2016/07/14:04:13:05
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
   ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 10 -> รับทราบ
  โดย : ลริวรรณ เปรมสน 3/6 เมื่อ 2016/07/14:08:15:55
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 11 -> ^_^
  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/07/14:09:01:06
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 12 -> รับทราบ
  โดย : เกียรติกุล ปักเขมายัง 6/2 เมื่อ 2016/07/19:10:27:27
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 13 -> รับทราบ
  โดย : นิคม ดวงแจ่ม 6/2 เมื่อ 2016/07/19:10:33:19
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 14 -> รับทราบ
  โดย : จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 เมื่อ 2016/07/20:09:07:32
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 15 -> รับทราบ

  โดย : จุฑามาศ จวนเจริญ 3/2 เมื่อ 2016/08/06:10:58:30
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 16 -> รับทราบ
  โดย : สหราช พลมุข 3/3 เมื่อ 2016/08/09:19:41:16
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 17 -> .
  โดย : ธนภัทร วิสุทธิ์มิตรนาคร 3/1 เมื่อ 2017/01/24:11:33:42
  ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
  ความคิดเห็น :
  นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
  นักเรียนใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ต 3 หลัก ครูใช้ password:

  กลับหน้าหลัก