คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

บรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
(ภาพข่าว/pdp.news) โดย จันทรประภา สิงห์ดอนแก้ว (862)
ความคิดเห็น :
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 1 -> ค่ะ
  โดย : พรพิชชา อินทสร 3/2 เมื่อ 2016/06/17:04:59:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 2 -> รับทราบ
  โดย : สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 เมื่อ 2016/06/17:20:47:24
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 3 -> ^^
  โดย : กนกวรรณ อินทร์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/18:01:50:45
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 4 -> รับทราบ
  โดย : ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 เมื่อ 2016/06/18:08:20:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 5 -> happy
  โดย : กิตติธัช ศิริรัตน์บัวพา 6/3 เมื่อ 2016/06/21:01:00:48
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 6 -> รับทราบ
  โดย : กรวิชญ์ เข็มเพ็ชร 3/4 เมื่อ 2016/06/21:01:33:20
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 7 -> รับทราบ
  โดย : พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/22:21:45:45
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 8 -> รับทราบ
  โดย : สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/22:21:46:44
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 9 -> รับทราบบบบบ
  โดย : นภัส ที่รัก 3/1 เมื่อ 2016/06/22:22:00:29
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 10 -> ^_^
  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/06/22:23:57:25
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 11 -> รับทราบ
  โดย : จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 เมื่อ 2016/06/28:08:37:22
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 12 -> รับทราบ
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/06/29:22:04:43
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 13 -> ค่ะ
  โดย : ศิรดา ดีสัตถา 3/2 เมื่อ 2016/07/14:04:21:26
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 14 -> รับทราบ
  โดย : เกียรติกุล ปักเขมายัง 6/2 เมื่อ 2016/07/19:10:27:26
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 15 -> รับทราบ
  โดย : นิคม ดวงแจ่ม 6/2 เมื่อ 2016/07/19:10:33:19
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 16 -> รับทราบ
  โดย : จุฑามาศ จวนเจริญ 3/2 เมื่อ 2016/08/06:11:01:52
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 17 -> รับทราบ
  โดย : สหราช พลมุข 3/3 เมื่อ 2016/08/09:19:44:06
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 18 -> รับทราบ
  โดย : สายฝน สายคำ 3/1 เมื่อ 2016/08/30:22:19:04
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 19 -> จ้า
  โดย : ธนภัทร วิสุทธิ์มิตรนาคร 3/1 เมื่อ 2017/01/24:11:34:23
  ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
  ความคิดเห็น :
  นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
  นักเรียนใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ต 3 หลัก ครูใช้ password:

  กลับหน้าหลัก