คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
(ภาพข่าว/pdp.news)
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติยศโรงเรียน โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร (988)
ความคิดเห็น :
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 1 -> รับทราบค่ะ
  โดย : พรพิชชา อินทสร 3/2 เมื่อ 2016/06/16:03:55:03
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 2 -> รับทราบค่ะ
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/06/16:03:57:19
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 3 -> รับทราบค่ะ
  โดย : สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:13:48
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 4 -> รับทราบ
  โดย : ศศิธร ดิษฐวิเศษ 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:18:59
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 5 -> รับทราบ
  โดย : พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:19:19
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 6 -> รับทราบ
  โดย : ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 เมื่อ 2016/06/16:06:54:37
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 7 -> รับทราบ
  โดย : กรวิชญ์ เข็มเพ็ชร 3/4 เมื่อ 2016/06/16:22:39:52
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 8 -> รับทราบ
  โดย : สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 เมื่อ 2016/06/17:20:47:13
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 9 -> รับทราบ
  โดย : กนกวรรณ อินทร์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/18:01:51:21
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 10 -> happy
  โดย : กิตติธัช ศิริรัตน์บัวพา 6/3 เมื่อ 2016/06/21:01:01:10
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 11 -> ค่ะ
  โดย : สุภารัตน์ เทพสันทัด 3/2 เมื่อ 2016/06/22:22:15:36
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 12 -> ^_^
  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/06/22:23:59:22
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 13 -> รับทราบ
  โดย : จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 เมื่อ 2016/06/28:08:38:10
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 14 -> ค่ะ
  โดย : ศิรดา ดีสัตถา 3/2 เมื่อ 2016/07/14:04:21:56
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 15 -> รับทราบ
  โดย : เกียรติกุล ปักเขมายัง 6/2 เมื่อ 2016/07/19:10:27:16
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 16 -> รับทราบ
  โดย : นิคม ดวงแจ่ม 6/2 เมื่อ 2016/07/19:10:33:16
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 17 -> ค่ะ
  โดย : จุฑามาศ จวนเจริญ 3/2 เมื่อ 2016/08/06:11:07:06
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 18 -> รับทราบ
  โดย : สหราช พลมุข 3/3 เมื่อ 2016/08/15:08:45:11
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 19 -> .
  โดย : ธนภัทร วิสุทธิ์มิตรนาคร 3/1 เมื่อ 2017/01/24:11:34:46
  ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
  ความคิดเห็น :
  นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
  นักเรียนใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ต 3 หลัก ครูใช้ password:

  กลับหน้าหลัก