คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนและการบรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศัีกดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ภาพข่าว/pdp.news) โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร (458)ความคิดเห็น :
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 1 -> รับทราบ
  โดย : กรวิชญ์ เข็มเพ็ชร 3/4 เมื่อ 2016/06/15:23:46:02
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 2 -> ^_^
  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/06/15:23:48:29
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 3 -> รับทราบ
  โดย : พรพิชชา อินทสร 3/2 เมื่อ 2016/06/16:03:54:29
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 4 -> รับทราบค่ะ
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/06/16:03:57:55
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 5 -> รับทราบค่ะ
  โดย : สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:13:02
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 6 -> iับทราบค่ะ
  โดย : พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:19:46
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 7 -> คะ
  โดย : ศศิธร ดิษฐวิเศษ 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:21:13
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 8 -> รับทราบ
  โดย : ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 เมื่อ 2016/06/16:06:54:10
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 9 -> รับทราบ
  โดย : สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 เมื่อ 2016/06/17:20:47:00
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 10 -> ^_^
  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/06/22:23:59:52
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 11 -> รับทราบ
  โดย : จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 เมื่อ 2016/06/28:08:39:04
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 12 -> รับทราบ
  โดย : เกียรติกุล ปักเขมายัง 6/2 เมื่อ 2016/07/19:10:27:13
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 13 -> รับทราบ
  โดย : นิคม ดวงแจ่ม 6/2 เมื่อ 2016/07/19:10:32:18
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 14 -> ค่ะ
  โดย : จุฑามาศ จวนเจริญ 3/2 เมื่อ 2016/08/06:11:09:05
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 15 -> รับทราบ
  โดย : สหราช พลมุข 3/3 เมื่อ 2016/08/15:08:45:24
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 16 -> .
  โดย : ธนภัทร วิสุทธิ์มิตรนาคร 3/1 เมื่อ 2017/01/24:11:35:05
  ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
  ความคิดเห็น :
  นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
  นักเรียนใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ต 3 หลัก ครูใช้ password:

  กลับหน้าหลัก