คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ "Welcoming Party" คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา ของเมือง Christchurch,Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (ภาพข่าว/pdp.news) โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร (472)ความคิดเห็น :
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 1 -> รับทราบ
  โดย : ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 เมื่อ 2016/06/14:10:37:55
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 2 -> รับทราบ
  โดย : กรวิชญ์ เข็มเพ็ชร 3/4 เมื่อ 2016/06/15:23:46:47
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 3 -> ^_^
  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/06/15:23:48:54
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 4 -> รับทราบค่ะ
  โดย : พรพิชชา อินทสร 3/2 เมื่อ 2016/06/16:03:53:49
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 5 -> รับทราบค่ะ
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/06/16:03:59:14
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 6 -> รับทราบค่ะ
  โดย : สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:11:59
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 7 -> ค่ะ
  โดย : พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:20:37
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 8 -> คะ
  โดย : ศศิธร ดิษฐวิเศษ 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:21:51
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 9 -> รับทราบ
  โดย : สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 เมื่อ 2016/06/17:20:46:35
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 10 -> สุดยอด
  โดย : กิตติธัช ศิริรัตน์บัวพา 6/3 เมื่อ 2016/06/22:02:57:13
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 11 -> รับทราบ
  โดย : จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 เมื่อ 2016/06/28:08:39:56
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 12 -> ค่ะ
  โดย : จุฑามาศ จวนเจริญ 3/2 เมื่อ 2016/08/06:11:14:18
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 13 -> รับทราบ
  โดย : สหราช พลมุข 3/3 เมื่อ 2016/08/15:08:45:39
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 14 -> จ้า
  โดย : ธนภัทร วิสุทธิ์มิตรนาคร 3/1 เมื่อ 2017/01/24:11:35:57
  ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
  ความคิดเห็น :
  นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
  นักเรียนใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ต 3 หลัก ครูใช้ password:

  กลับหน้าหลัก