คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

ผอ.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน ปพ ประจำปีการศึกษา 2558 "คุณธรรมงามล้ำ วิชาการก้าวไกล ด้วยหัวใจพอเพียง" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น โดยมีผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานครู การแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม (ภาพข่าว/pdp.news) โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร (649)ความคิดเห็น :
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 1 -> รับทราบ
  โดย : สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 เมื่อ 2016/02/10:04:43:55
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 2 -> ค่ะ
  โดย : ทินมณี บุษบรรณ์ 3/1 เมื่อ 2016/02/10:05:10:37
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 3 -> รับทราบ
  โดย : สุธิดา ประทุมเพ็ชร์ 4/7 เมื่อ 2016/02/10:06:43:04
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 4 -> รับทราบ
  โดย : ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 เมื่อ 2016/02/10:07:31:49
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 5 -> รับทราบ
  โดย : นิคม ดวงแจ่ม 6/2 เมื่อ 2016/02/10:08:55:43
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 6 -> รับทราบ
  โดย : รินทร์ปภัส ทรัพย์ทองเจริญ 6/5 เมื่อ 2016/02/10:09:16:37
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 7 -> Good
  โดย : ทานตะวัน คำแสนราช 6/2 เมื่อ 2016/02/10:12:06:03
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 8 -> รับทราบ
  โดย : เกสรา เกตหอม 3/1 เมื่อ 2016/02/11:08:46:54
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 9 -> รับทราบคับ
  โดย : ไกรวิทย์ บำรุงพงษ์ 3/7 เมื่อ 2016/02/11:20:59:15
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 10 -> สนุกมากค่ะ
  โดย : พรพิชชา อินทสร 3/2 เมื่อ 2016/02/12:00:16:29
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 11 -> คะ
  โดย : ศศิธร ดิษฐวิเศษ 3/2 เมื่อ 2016/02/12:00:29:57
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 12 -> ค่ะ
  โดย : พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 เมื่อ 2016/02/12:00:34:29
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 13 -> สนุกมากค่ะ
  โดย : อโรชา แก่นนาคำ 3/2 เมื่อ 2016/02/12:00:35:23
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 14 -> คะ
  โดย : จิณณพัต พรหมทอง 3/2 เมื่อ 2016/02/13:10:14:28
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 15 -> รับทราบ
  โดย : สุธิดา ประทุมเพ็ชร์ 4/7 เมื่อ 2016/02/14:00:37:38
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 16 -> รับทราบ
  โดย : บวรทัต พูลสวัสดิ์ 6/2 เมื่อ 2016/02/14:10:12:17
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 17 -> รับทราบ
  โดย : สันติสุข ไมขุนทด 3/6 เมื่อ 2016/02/14:21:13:35
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 18 -> GG
  โดย : สันทัสน์ ธนพัทธ์พรสิน 3/6 เมื่อ 2016/02/15:01:29:04
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 19 -> รับทราบ
  โดย : สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/02/15:06:32:32
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 20 -> ok
  โดย : รินทร์ปภัส ทรัพย์ทองเจริญ 6/5 เมื่อ 2016/02/16:21:03:32
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 21 -> OK
  โดย : นุชรินทร์ ศรีลางาม 6/3 เมื่อ 2016/02/16:22:41:39
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 22 -> รับทราบ
  โดย : วรัญญา เอี่ยมแฟง 3/1 เมื่อ 2016/02/17:05:54:09
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 23 -> ok
  โดย : กนกวรรณ ดีกล้า 3/2 เมื่อ 2016/02/17:21:12:58
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 24 -> ok
  โดย : ณัฐพล ดุลคนิต 6/3 เมื่อ 2016/02/18:21:05:37
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 25 -> Good
  โดย : พรวารินทร์ วิสัยศรี 6/3 เมื่อ 2016/02/18:21:11:56
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 26 -> ok
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/02/19:01:12:41
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 27 -> ok
  โดย : สุภารัตน์ เทพสันทัด 3/2 เมื่อ 2016/02/19:01:14:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 28 -> ค่ะ
  โดย : ศิรดา ดีสัตถา 3/2 เมื่อ 2016/02/19:01:15:52
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เต็มขั้น
  ความคิดเห็นที่ 29 -> ครับ

  โดย : สิโรดม ตรีธารักษ์ 3/2 เมื่อ 2016/02/19:01:28:19
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 30 -> ok
  โดย : พรวารินทร์ วิสัยศรี 6/3 เมื่อ 2016/02/23:06:37:47
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 31 -> ค่ะ
  โดย : นลัทพร ประสงค์จีน 3/2 เมื่อ 2016/02/25:02:58:36
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 32 -> ทำดีๆ
  โดย : ยุทธพิชัย ทองอินทร์ 6/4 เมื่อ 2016/02/26:20:07:31
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 33 -> รับทราบ
  โดย : จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 เมื่อ 2016/02/27:07:23:11
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 34 -> ทราบ
  โดย : กนกวรรณ อินทร์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/03/01:07:24:58
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 35 -> ครับ
  โดย : ปิยพัทธ์ ศุกกรี 3/9 เมื่อ 2016/03/03:09:34:32
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 36 -> รับทราบ
  โดย : เกียรติกุล ปักเขมายัง 6/2 เมื่อ 2016/03/09:10:28:50
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 37 -> รับทราบ
  โดย : สุรเกียรติ ปุผาลา 6/4 เมื่อ 2016/03/11:06:29:49
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 38 -> เยี่ยม
  โดย : กิตติ พิริยะปักษา 6/4 เมื่อ 2016/03/23:10:30:05
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 39 -> ค่ะ
  โดย : ปิยธิดา เดชกรกฤช 3/1 เมื่อ 2016/03/30:07:08:08
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 40 -> รับทราบ
  โดย : กรวิชญ์ เข็มเพ็ชร 3/4 เมื่อ 2016/06/02:23:25:46
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 41 -> ^_^
  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/06/15:23:49:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 42 -> รับทราบค่ะ
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/06/16:04:00:10
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 43 -> สุดยอด
  โดย : กิตติธัช ศิริรัตน์บัวพา 6/3 เมื่อ 2016/06/22:02:57:46
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 44 -> ค่ะ
  โดย : จุฑามาศ จวนเจริญ 3/2 เมื่อ 2016/08/06:11:15:11
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 45 -> จ้า
  โดย : ธนภัทร วิสุทธิ์มิตรนาคร 3/1 เมื่อ 2017/01/24:11:36:19
  ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
  ความคิดเห็น :
  นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
  นักเรียนใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ต 3 หลัก ครูใช้ password:

  กลับหน้าหลัก