คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

ผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม มอบของที่ระลึกให้ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก ในโอกาสนำคณะครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 (ภาพข่าว/pdp.news)

โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร (601)
ความคิดเห็น :
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 1 -> รับทราบ
  โดย : พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 เมื่อ 2016/02/03:19:40:05
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
   ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 2 -> hbd
  โดย : เอกณัฐ เนื่องจำนงค์ 5/2 เมื่อ 2016/02/03:20:49:53
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
   ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 3 -> รับทราบ
  โดย : เอกณัฐ เนื่องจำนงค์ 5/2 เมื่อ 2016/02/03:20:51:01
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 4 -> รับทราบ
  โดย : ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 เมื่อ 2016/02/04:06:38:39
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
   ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 5 -> ok
  โดย : ลริวรรณ เปรมสน 3/6 เมื่อ 2016/02/04:23:38:54
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 6 -> รับทราบ
  โดย : ณัจฉรีย์ ล้อตระกูลนุกิจ 5/1 เมื่อ 2016/02/05:01:53:26
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 7 -> รับทราบคับบ
  โดย : ไกรวิทย์ บำรุงพงษ์ 3/7 เมื่อ 2016/02/05:02:27:49
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 8 -> รับทราบ
  โดย : สุธิดา ประทุมเพ็ชร์ 4/7 เมื่อ 2016/02/05:04:30:09
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 9 -> รับทราบ
  โดย : สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 เมื่อ 2016/02/05:06:16:53
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 10 -> รับทราบ
  โดย : นิคม ดวงแจ่ม 6/2 เมื่อ 2016/02/05:21:51:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 11 -> ค่ะ
  โดย : นุชรินทร์ ศรีลางาม 6/3 เมื่อ 2016/02/08:02:09:06
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 12 -> ..
  โดย : ภานุพงศ์ คมมี 6/4 เมื่อ 2016/02/08:06:25:37
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 13 -> ค่ะ
  โดย : พรพิชชา อินทสร 3/2 เมื่อ 2016/02/09:07:25:31
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 14 -> Good
  โดย : ทานตะวัน คำแสนราช 6/2 เมื่อ 2016/02/09:18:43:03
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 15 -> ..
  โดย : เกียรติศักดิ์ ดงนางรัมย์ 6/4 เมื่อ 2016/02/09:23:28:56
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 16 -> Good
  โดย : รินทร์ปภัส ทรัพย์ทองเจริญ 6/5 เมื่อ 2016/02/10:09:19:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 17 -> ..
  โดย : ทินมณี บุษบรรณ์ 3/1 เมื่อ 2016/02/10:23:47:51
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 18 -> รับทราบ
  โดย : เกสรา เกตหอม 3/1 เมื่อ 2016/02/11:08:47:20
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 19 -> คะ
  โดย : ศศิธร ดิษฐวิเศษ 3/2 เมื่อ 2016/02/12:00:30:25
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 20 -> คะ
  โดย : จิณณพัต พรหมทอง 3/2 เมื่อ 2016/02/13:10:12:04
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 21 -> รับทราบ
  โดย : บวรทัต พูลสวัสดิ์ 6/2 เมื่อ 2016/02/14:10:11:58
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 22 -> รับทราบ
  โดย : สันติสุข ไมขุนทด 3/6 เมื่อ 2016/02/14:21:13:23
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 23 -> ขอรับคับผม
  โดย : สันทัสน์ ธนพัทธ์พรสิน 3/6 เมื่อ 2016/02/15:01:30:40
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 24 -> ค่ะ
  โดย : สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/02/15:06:33:00
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 25 -> ค่ะ
  โดย : ศุภธิดา คำมูล 4/1 เมื่อ 2016/02/17:02:18:50
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 26 -> รับทราบ
  โดย : วรัญญา เอี่ยมแฟง 3/1 เมื่อ 2016/02/17:05:52:53
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 27 -> ok
  โดย : กนกวรรณ ดีกล้า 3/2 เมื่อ 2016/02/17:21:13:21
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 28 -> ok
  โดย : ณัฐพล ดุลคนิต 6/3 เมื่อ 2016/02/18:21:06:17
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 29 -> Good
  โดย : พรวารินทร์ วิสัยศรี 6/3 เมื่อ 2016/02/18:21:12:14
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 30 -> ok
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/02/19:01:13:33
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เต็มขั้น
  ความคิดเห็นที่ 31 -> ครับ
  โดย : สิโรดม ตรีธารักษ์ 3/2 เมื่อ 2016/02/19:01:29:44
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 32 -> ค่ะ
  โดย : นลัทพร ประสงค์จีน 3/2 เมื่อ 2016/02/25:02:57:29
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 33 -> ดีมากๆ
  โดย : ยุทธพิชัย ทองอินทร์ 6/4 เมื่อ 2016/02/26:20:07:50
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 34 -> รับทราบ
  โดย : จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 เมื่อ 2016/02/27:07:22:23
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 35 -> รับทราบ
  โดย : เกียรติกุล ปักเขมายัง 6/2 เมื่อ 2016/03/09:10:29:16
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 36 -> รับทราบ
  โดย : สุรเกียรติ ปุผาลา 6/4 เมื่อ 2016/03/14:11:00:58
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 37 -> รับทราบ
  โดย : กิตติ พิริยะปักษา 6/4 เมื่อ 2016/03/23:10:33:48
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 38 -> ค่ะ
  โดย : ปิยธิดา เดชกรกฤช 3/1 เมื่อ 2016/03/30:07:08:25
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 39 -> รับทราบ
  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/06/09:01:30:02
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 40 -> รับทราบ
  โดย : กรวิชญ์ เข็มเพ็ชร 3/4 เมื่อ 2016/06/09:01:30:16
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 41 -> รับทราบ
  โดย : สายฝน สายคำ 3/1 เมื่อ 2016/08/30:22:20:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 42 -> จ้า
  โดย : ธนภัทร วิสุทธิ์มิตรนาคร 3/1 เมื่อ 2017/01/24:11:36:53
  ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
  ความคิดเห็น :
  นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
  นักเรียนใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ต 3 หลัก ครูใช้ password:

  กลับหน้าหลัก