คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม :

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง
จัดกิจกรรมเดิ่น-วิ่งประเพณี เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีที่ 41
18 มกราคม 2559
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมในกิจกรรม
(ภาพข่าว/pdp.news โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร (1156)
ความคิดเห็น :
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 1 -> เหนื่อยดี เดินตลอดทาง
  ตลาดปลวกแดงอาหารอร่อยมาก ><

  โดย : ทานตะวัน คำแสนราช 6/2 เมื่อ 2016/01/19:04:18:50
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 2 -> รับทราบ
  โดย : นิคม ดวงแจ่ม 6/2 เมื่อ 2016/01/19:04:25:09
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 3 -> รับทราบ
  โดย : ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 เมื่อ 2016/01/19:05:40:40
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 4 -> รับทราบ
  โดย : สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 เมื่อ 2016/01/19:06:06:45
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 5 -> วิ่งจนเหนื่อย แต่พยามยามจนถึงที่สุด
  โดย : ศศิธร สายขุนทด 3/2 เมื่อ 2016/01/19:07:59:49
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้เริ่มใช้งาน
  ความคิดเห็นที่ 6 -> กินเเต่น้อยออกกำลังกายให้บ่อยๆ ก๊น่าหนุกดีครับ
  โดย : สุทธิรัตน์ แช่มเงิน 3/3 เมื่อ 2016/01/19:22:12:06
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 7 -> รับทราบ
  โดย : จุฑามาศ ขจรเกียรติคุณ 5/6 เมื่อ 2016/01/19:22:56:56
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 8 -> เหนื่อยมากค่ะ
  โดย : พรพิชชา อินทสร 3/2 เมื่อ 2016/01/20:00:09:02
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 9 -> รับทราบค่ะ
  โดย : พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 เมื่อ 2016/01/20:00:16:37
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 10 -> รับทราบ
  โดย : ปวรวรรณ ดุนาดำ 3/2 เมื่อ 2016/01/20:00:16:57
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 11 -> เหนื่อยเหมือนกันนะคะ แต่ก็สนุกนะคะ
  โดย : จิราภา ชูยิ่งสกุลทิพย์ 3/2 เมื่อ 2016/01/21:07:44:42
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 12 -> 10
  โดย : อภิชาติ จันทราภิรมย์ 3/9 เมื่อ 2016/01/21:23:38:07
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
   ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 13 -> 10
  โดย : ดวงฤทัย แย้มสรวล 4/1 เมื่อ 2016/01/21:23:39:01
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 14 -> ok
  โดย : จิณณพัต พรหมทอง 3/2 เมื่อ 2016/01/22:00:18:34
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 15 -> ok
  โดย : จิณณพัต พรหมทอง 3/2 เมื่อ 2016/01/22:00:18:34
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 16 -> เย้ๆ
  โดย : สุทธิวรรณ แซ่ลี้ 3/2 เมื่อ 2016/01/22:08:23:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 17 -> รับทราบ
  โดย : นลัทพร ประสงค์จีน 3/2 เมื่อ 2016/01/22:09:13:38
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ขั้นเทพ
  ความคิดเห็นที่ 18 -> รับทราบ
  โดย : สุธิดา ประทุมเพ็ชร์ 4/7 เมื่อ 2016/01/22:10:15:59
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 19 -> รับทราบ
  โดย : สันติสุข ไมขุนทด 3/6 เมื่อ 2016/01/24:21:34:48
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 20 -> kk
  โดย : กนกวรรณ ดีกล้า 3/2 เมื่อ 2016/01/25:04:19:08
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
   ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 21 -> ok
  โดย : เอกณัฐ เนื่องจำนงค์ 5/2 เมื่อ 2016/01/25:21:58:37
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้เริ่มใช้งาน
  ความคิดเห็นที่ 22 -> รับทราบค่ะ
  โดย : ชนิกานต์ อยู่ยืด 6/3 เมื่อ 2016/01/26:02:26:33
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
   ผู้เริ่มใช้งาน
  ความคิดเห็นที่ 23 -> ok
  โดย : ศกุณตรัตน์ จะกุลชร 3/6 เมื่อ 2016/01/31:20:59:31
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
   ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 24 -> ค่ะ
  โดย : ลริวรรณ เปรมสน 3/6 เมื่อ 2016/02/01:23:00:14
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
   ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 25 -> รับทราบค่ะ
  โดย : ผุสชา กลิ่นถนอม 5/4 เมื่อ 2016/02/03:21:04:30
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 26 -> รับทราบ
  โดย : วรพจน์ นิยมสุข 3/1 เมื่อ 2016/02/04:00:02:15
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 27 -> .....
  โดย : ณัจฉรีย์ ล้อตระกูลนุกิจ 5/1 เมื่อ 2016/02/05:01:55:03
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 28 -> รับทราบคับบ
  โดย : ไกรวิทย์ บำรุงพงษ์ 3/7 เมื่อ 2016/02/05:02:28:19
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 29 -> ค่ะ
  โดย : นุชรินทร์ ศรีลางาม 6/3 เมื่อ 2016/02/08:02:09:49
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 30 -> ....
  โดย : ภานุพงศ์ คมมี 6/4 เมื่อ 2016/02/08:06:26:02
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 31 -> ดีงาม
  โดย : รินทร์ปภัส ทรัพย์ทองเจริญ 6/5 เมื่อ 2016/02/09:21:39:28
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 32 -> ดีงาม
  โดย : รินทร์ปภัส ทรัพย์ทองเจริญ 6/5 เมื่อ 2016/02/09:21:39:28
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 33 -> ..
  โดย : เกียรติศักดิ์ ดงนางรัมย์ 6/4 เมื่อ 2016/02/09:23:25:12
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 34 -> ...
  โดย : ทินมณี บุษบรรณ์ 3/1 เมื่อ 2016/02/10:05:18:35
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 35 -> รับทราบ
  โดย : บวรทัต พูลสวัสดิ์ 6/2 เมื่อ 2016/02/14:10:11:45
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 36 -> คัช
  โดย : สันทัสน์ ธนพัทธ์พรสิน 3/6 เมื่อ 2016/02/15:01:30:55
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 37 -> หนุกดีครับ
  โดย : สหราช พลมุข 3/3 เมื่อ 2016/02/15:01:31:11
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 38 -> ค่ะ
  โดย : สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 เมื่อ 2016/02/15:06:33:35
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 39 -> ค่ะ
  โดย : ศุภธิดา คำมูล 4/1 เมื่อ 2016/02/17:02:19:27
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 40 -> รับทราบ
  โดย : วรัญญา เอี่ยมแฟง 3/1 เมื่อ 2016/02/17:05:52:15
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 41 -> ok
  โดย : ณัฐพล ดุลคนิต 6/3 เมื่อ 2016/02/18:21:07:14
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 42 -> Good
  โดย : พรวารินทร์ วิสัยศรี 6/3 เมื่อ 2016/02/18:21:12:36
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 43 -> เก่งๆ
  โดย : ยุทธพิชัย ทองอินทร์ 6/4 เมื่อ 2016/02/26:20:08:09
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 44 -> เหนื่อยดีครับ
  โดย : จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 เมื่อ 2016/02/27:07:16:55
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 45 -> ครับ
  โดย : ปิยพัทธ์ ศุกกรี 3/9 เมื่อ 2016/03/03:09:35:20
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 46 -> รับทราบ
  โดย : เกียรติกุล ปักเขมายัง 6/2 เมื่อ 2016/03/09:10:29:17
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 47 -> รับทราบ
  โดย : สุรเกียรติ ปุผาลา 6/4 เมื่อ 2016/03/14:11:01:09
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 48 -> รับทราบ
  โดย : กิตติ พิริยะปักษา 6/4 เมื่อ 2016/03/23:10:34:50
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
  ความคิดเห็นที่ 49 -> ค่ะ
  โดย : ปิยธิดา เดชกรกฤช 3/1 เมื่อ 2016/03/30:07:09:00
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 50 -> รับทราบ
  โดย : กรวิชญ์ เข็มเพ็ชร 3/4 เมื่อ 2016/06/02:23:22:57
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 51 -> ^_^
  โดย : ณัฐดนัย ชไสว 3/4 เมื่อ 2016/06/15:23:49:39
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการพิเศษ
  ความคิดเห็นที่ 52 -> รับทราบ
  โดย : สายฝน สายคำ 3/1 เมื่อ 2016/08/30:22:21:06
 • เปลี่ยน/เพิ่มรูป
  ผู้ใช้ชำนาญการ
  ความคิดเห็นที่ 53 -> จ้า
  โดย : ธนภัทร วิสุทธิ์มิตรนาคร 3/1 เมื่อ 2017/01/24:11:36:35
  ส่งความคิดเห็นเพิ่มคะแนนความประพฤติ 1 คะแนนต่อ 1 ภาพ
  ความคิดเห็น :
  นักเรียนใช้เลขประจำตัว 5 หลัก ครูใช้ login
  นักเรียนใช้รหัสเข้าอินเตอร์เน็ต 3 หลัก ครูใช้ password:

  กลับหน้าหลัก