โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/99967
ชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประเภทความสามารถพิเศษ (เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566)
ชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ขั้นตอนการสมัคร
1. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/99967
3. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบสถานะการสมัครให้เรียบร้อย

*คำร้องขอเป็นเด็กในเขตพื้นที่บริการ https://shorturl.asia/9KNIA
สำหรับนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอปลวกแดง แต่ศึกษาอยู่โรงเรียนในอำเภอปลวกแดงไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม Line : @184argoe

 
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ16/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ16/03/2023 
 
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ06/03/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ06/03/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 22/02/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 22/02/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ประเทภห้องเรียนพิเศษ)26/01/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเทภห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศิกษาในภูมิภาค (Education Hub)26/01/2023 
 
ประกาศประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 )26/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140