นายปรีชา นาคศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)18/01/2022
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 18/01/2022
ประกาศ ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม(ม.3เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า 11/01/2022 
 
 
 สมัครโดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควต้าภายใน(นักเรียนชั้น ม.3 เดิม)       คลิกเพื่อสมัคร
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครเรียนเรียบร้อย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควต้าภายใน(นักเรียนชั้น ม.3 เดิม)       คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140