นายปรีชา นาคศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ) เพิ่มเติม
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ) เพิ่มเติม
ประกาศ ผลการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ)
ประกาศ ผลการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ความสามารถพิเศษ)
ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนปกติ)
ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนปกติ)
ประกาศรายชื่อที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ความสามารถพิเศษ)
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนปกติ)
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)
ประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
ประกาศ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
 
 
 
รับย้าย ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 จากโรงเรียนอื่น
แบบลงชื่อ ขอย้ายมาเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลการลงทะเทียนรับย้าย คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140