เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ปีการศึกษา 2562   12/07/2019 
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562     old  3/07/2019 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง โดยมีนางอุไร วงศ์คำแสง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือร่วมเดินสวนสนาม   old   28/06/2019 
ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยอง ณ สวนศรีเมือง     old   28/06/2019 
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจัดกิจกรรมวันรวมพลคนTO BE NUMBER ONE วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562    old  26/06/2019 
กำหนดการพิธีการไหว้ครูวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และกิจกรรมการแข่งขันวันไหว้ครู     old   13/06/2019   
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 และ 16 มิถุนายน 2562      old    05/06/2019   
1 มิถุนายน 2562 ชมรมนาฏมวยไทยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ" รักชาติ รักษ์มวยไทย ปีที่ 10" ระดับภูมิภาค   old      01/06/2019   
6 มิถุนายน 2562 กำหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เวลา 8.30-12.00 น. ชุดพละศึกษา     old   03/06/2019   
13 พฤษภาคม 2562 ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.4 เวลา 7:30-16:00 น. ชุดพละศึกษา      old   10/05/2019
14 พฤษภาคม 2562 ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.1 เวลา 7:30-16:00 น. ชุดพละศึกษา      old   10/05/2019
14 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4      old   10/05/2019
16 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      old   10/05/2019
ประกาศผลย้ายนักเรียนปีการศึกษา 2562      old   13/05/2019
ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตระยอง 1      old   10/04/2019

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม