อ่านจุลสาร ป.พ. :

ดูภาพทั้งหมด
รูปกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่น การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับประเทศ ประเภทมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ -๖ / เทียบเท่า ในหัวข้อ " กิจกรรมทางกายดี มีสุข " จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี๒๕๕๙ (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 1059/ตอบ 24)"รางวัลโรงเรียนแห่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ e-CLIP School Awards SESA18 ปีการศึกษา 2558 และรางวัลครูผู้พัฒนาตนเองที่เป็นแบบอย่างที่ดี e-CLIP Teacher Awards SESA18"
รองฯสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มอบรางวัล "โรงเรียนแห่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ e-CLIP School Awards SESA18 ปีการศึกษา 2558 แก่ ผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และคุณครูศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์ ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลครูผู้พัฒนาตนเองที่เป็นแบบอย่างที่ดี e-CLIP Teacher Awards SESA18" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุุรี เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Clip)
ทั้งนี้มีการมอบรางวัลในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 530/ตอบ 17)บรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
(ภาพข่าว/pdp.news) post โดย จันทรประภา สิงห์ดอนแก้ว(เปิด 863/ตอบ 19)กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
(ภาพข่าว/pdp.news)
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติยศโรงเรียน post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 989/ตอบ 19)ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนและการบรรยายพิเศษเรื่อง การส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศัีกดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 459/ตอบ 16)การแสดงรำอวยพรของนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ในงานเลี้ยงต้อนรับ "Welcoming Party" คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา ของเมือง Christchurch,Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 545/ตอบ 17)เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ "Welcoming Party" คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา ของเมือง Christchurch,Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารมัลติมีเดีย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 473/ตอบ 14)ผอ.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน ปพ ประจำปีการศึกษา 2558 "คุณธรรมงามล้ำ วิชาการก้าวไกล ด้วยหัวใจพอเพียง" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น โดยมีผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานครู การแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม (ภาพข่าว/pdp.news) post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 650/ตอบ 45)ผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม มอบของที่ระลึกให้ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก ในโอกาสนำคณะครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 (ภาพข่าว/pdp.news)

post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 602/ตอบ 42)โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง
จัดกิจกรรมเดิ่น-วิ่งประเพณี เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีที่ 41
18 มกราคม 2559
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมในกิจกรรม
(ภาพข่าว/pdp.news post โดย ธีระยุทธ แสงสุริยจันทร(เปิด 1157/ตอบ 53)


เว็บที่น่าสนใจ
 • ยุวชนประกันภัย
 • สพม.18
 • สมป
 • สพฐ
 • สทศ
 • สหกรณ์ครูระยอง
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • เว็บเก่า
 • สนง.ก.ค.ศ.
 • คุรุสภา
 • สำนักงาน สกสค.
 • สมศ.
 • กองทุนกู้ยืมการศึกษา
 • สสค.
 • บล็อกครูเนติมา
 • โฮมเพจครูวีระ
 • ตารางถ่ายทอดสดฟุตบอล
 • ระเบียบกระทรวงศึกษา
 • บล็อกครูเจตน์จรัส
 • บล็อกครูเนติมา
 • เว็บ e-learning
 • ติวโอเน็ต
 • e-learning
 • สุ่มตัวเลข
 • ทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
 • เว็บบอร์ดโรงเรียน
 • เกมคณิตศาสตร์
 • LASTEST
 • kroobannok
 • Sufficiency Economy Initiative
 • สำนักงาน กปร.
 • มูลนิธิชัยพัฒนา
 • สอบ Pre O-net ม.3 ปีการศึกษา 2558
 • งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • Education Hub
 • ความร่วมมือต่างประเทศ
 • DLIT Pluakdaengpittayakom
 • หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  จัดการข้อมูลส่วนบุคคลศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
  ทำเนียบรุ่นและผู้เชิญธง
  ผลการแข่งขันของนักเรียน
  e-learning
  เข้าสู่ระบบ

  สนทนาภาษา ป.พ. (ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยคำสุภาพ แสดงวันต่อวัน) TODAY : 2017/12/11ข้อความวันนี้ -->
  ข้อความ : login : password :
  ออกจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต | เบอร์โทรศัพท์ภายใน | e-mail โรงเรียน : info@pdp.ac.th

  ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • (2017/05/12) ประกาศผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าในระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา (อ่าน 337/ตอบ 6) โดย รับนักเรียน
 • (2017/04/05) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 515/ตอบ 8) โดย รับนักเรียน
 • (2017/04/04) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 438/ตอบ 7) โดย รับนักเรียน
 • (2017/03/16) ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1ประจำปีการศึกษา2560 (อ่าน 368/ตอบ 7) โดย รับนักเรียน
 • (2017/03/16) ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.4ประจำปีการศึกษา2560 (อ่าน 359/ตอบ 7) โดย รับนักเรียน
 • (2017/03/09) ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 379/ตอบ 6) โดย รับนักเรียน
 • (2017/02/14) รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 348/ตอบ 8) โดย งานรับนักเรียน
 • (2017/02/14) รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 379/ตอบ 7) โดย งานรับนักเรียน
 • (2017/02/01) ประกาศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม (อ่าน 120/ตอบ 7) โดย กลุ่มบริหารงบประมาณ งานพัสดุ
 • (2017/01/09) ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (อ่าน 101/ตอบ 8) โดย พัสดุ

 • แสดงข้อมูลประจำวันที่ 11 เดือน ธันวาคม ปี 2017 ขณะนี้เวลาของระบบ 21 นาฬิกา 33 นาที 08 วินาที
  รายชื่อบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดภายในเดือนธันวาคม
  วันที่ 09 คุณ แอนนา สุภาพญาติ
  วันที่ 23 คุณ วนิดา ตุลากัน
  วันที่ 28 คุณ พัชราภรณ์ หาญชัย

  รายชื่อนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ (อวยพรวันเกิดเพื่อนได้คะแนนการใช้งานระบบ 1 คะแนน /คำอวยพร/คน)


  คุณ ณัฐวุฒิ ศักดาขจรเกียรติ ชั้น 3/7
  (มี 0 คำอวยพร)


  คุณ วิลาสินี สาริบุตร ชั้น 3/7
  (มี 0 คำอวยพร)

  รายชื่อนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันพรุ่งนี้
  คุณ มินทรา เพ็งส้ม ชั้น 6/3
  คุณ สรัลรัตน์ โคมลอย ชั้น 5/2
  คุณ กิ่งฟ้า สุพร ชั้น 3/3
  คุณ ณัฐวุฒิ อยู่เกษม ชั้น 1/10
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้จงมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการ
  รายชื่อนักเรียนที่มาไม่ทันโฮมรูมวันนี้
  อยู่ในระหว่างการป้อนข้อมูล

  10 ลำดับคะแนนสุดยอดนักเรียนใฝ่เรียนรู้
  แสดง 100 ลำดับแรก

 • อันดับที่ 1
  ศิรินทิพย์ คำกอง 3/1 (2316 คะแนน) ผู้ใช้ขั้นเทพ
 • อันดับที่ 2
  สิริญธร รัตนธารางกูร 3/1 (2082 คะแนน) ผู้ใช้ขั้นเทพ
 • อันดับที่ 3
  สุธิดา ประทุมเพ็ชร์ 4/7 (1352 คะแนน) ผู้ใช้ขั้นเทพ
 • อันดับที่ 4
  ศุภธิดา คำมูล 4/1 (656 คะแนน) ผู้ใช้เชี่ยวชาญพิเศษ
 • อันดับที่ 5
  ณัจฉรีย์ ล้อตระกูลนุกิจ 5/1 (486 คะแนน) ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
 • อันดับที่ 6
  พิมจันทร์ หุ่นทอง 3/2 (428 คะแนน) ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
 • อันดับที่ 7
  จิตติพัฒน์ แซ่ปัง 3/1 (258 คะแนน) ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
 • อันดับที่ 8
  สุวินันท์ สังข์ทอง 3/2 (245 คะแนน) ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
 • อันดับที่ 9
  อโรชา แก่นนาคำ 3/2 (236 คะแนน) ผู้ใช้เชี่ยวชาญ
 • อันดับที่ 10
  พรพิชชา อินทสร 3/2 (201 คะแนน) ผู้ใช้เชี่ยวชาญ

  แนะนำเพื่อนๆที่เปลี่ยนรูปแล้ว

  กชวรรณ นิยะนันท์ 4/1

  พรปวีณ์ ตรีทิพศิริศีล 4/1

  พรลภัส ปัทมนาวิน 4/1

  อโรชา แก่นนาคำ 3/2

  สิรินดา รักชื่น 3/2

  ศศิธร ดิษฐวิเศษ 3/2

  จิณณพัต พรหมทอง 3/2

  วรรณษา หวังผล 3/2

  รินรดา ไผ่ป้อง 3/2

  สุชิลา แสงสุธรรม 6/1

 • กลับเว็บโรงเรียน | ดูข้อมูลลิขสิทธิ์ ©