Pluakdaengpittayakom
Information
System

ทำเนียบรุ่น


ปีการศึกษาที่เริ่มเรียนระดับชื่อรุ่นบุคคลอ้างอิง
2552ม.ปลายดาวเรืองนวพล, ภากร
2552ม.ต้นจุดฝอยทองวริทธร,จิตรลัดดา
2553ม.ปลายดาวกรีนไดมอนด์รัตติกาล,ภูวนัย
2553ม.ต้นจุดกรีนเรนเจอร์อาทิตย์,
2554ม.ปลายดาวสกายไวโอเลตวัชรินทร์ ,ชลดา
2554ม.ต้นจุดบัตเตอร์ฟลายพีเพชราภรณ์ ,ปาณิศา,กัญญาภรณ์
2555ม.ปลายดาวโกลด์สตาร์วริทธร,ธิติวุฒิ,ณัฐกานต์,จักรพันธ์,จิตรลัดดา
2555ม.ต้นจุดเยลโล่ทอปสตาร์สถาพร
2556ม.ต้นจุดวาซาบิวงษ์วรวรรณ

ทำเนียบผู้เชิญธง


ครั้งที่วันที่ผู้เชิญธงฝ่ายชาย/หญิงเกียรติประวัติ
15 ก.ค. 55นายธิติวุฒ เต็มวัดชนะเลิศแข่งตอบปัญหาประชาธิปไตย,นักกีฬาฟุตบอล SCG
15 ก.ค. 55นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พิทักษ์เหรียญทองจักรยานเสือภูเขากีฬานักเรียน นักศึกษา จ.อุบลฯ, เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
219 ก.ค. 55นายจักรพันธ์ อินคล้ายตัวแทนประเทศไทยคัดเลือกโอลิมปิกที่ประเทศฮ่องกง
219 ก.ค. 55นางสาวชลดา แสนสงวนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฟินแลนด์
323 ส.ค. 55นายศราวุฒิ คำมีทันแชมป์ประเทศไทยจักรยานเสือภูเขาอายุ 15 ปี
323 ส.ค. 55นางสาวรัสรินทร์ ขำคงเหรียญเงินกีฬานักเรียนนักศึกษา จ.อุบลฯ
430 ส.ค. 55นายสิทธิเทพ ดวงพลชนะเลิศแข่งขันยุวชนประกันภัย
430 ส.ค. 55นางสาววิสัญญา โพธินามรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน Sci Show ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
56 ก.ย. 55นายธิติวุฒ เต็มวัดชนะเลิศแข่งตอบปัญหาประชาธิปไตย
56 ก.ย. 55นางสาวชัชชลา พรามกูลชนะเลิศแข่งตอบปัญหาประชาธิปไตย
68 พ.ย. 55นางสาวกมลรัตน์ จันทร์ศรีศรนักเรียนทุนศึกษาประเทศญี่ปุ่น
68 พ.ย. 55นางสาวจิตรลัดดา อาจรักษาชนะเลิศแข่งตอบปัญหาประชาธิปไตย
715 พ.ย. 55เด็กหญิงฉัตรสุฎา จันทร์พรมรองชะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Sudoku ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
715 พ.ย. 55เด็กหญิงสายใหม่ พานทองเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขัน Sudoku ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
822 พ.ย. 55นายสฤงคาร พรมสุภะนักเตะกองกลางยอดเยี่ยมฟุตบอล SCG
822 พ.ย. 55นางสาวศิริพร โคนาบาลตัวแทนภาค 1 เข้าแข่งขันเปตอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29
929 พ.ย. 55เด็กหญิงแก้วมณี วิพรรณะรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
929 พ.ย. 55เด็กหญิงสาวิตรี ศรีสำอางค์รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
106 พ.ย. 55เด็กหญิงวรรณภา ยิ่งเสมอรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
106 พ.ย. 55นางสาวจิตรเลขา เป็นสุขรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1113 พ.ย. 55นางสาวสุภาพร พิมผการางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1113 พ.ย. 55เด็กชายวัชรพล รัตนวิจิตรศิลป์รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1220 ธ.ค. 55เด็กหญิงธาริณี นามแคนรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1220 ธ.ค. 55เด็กหญิงศรัณธรณ์ โครตเวียงรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1327 ธ.ค. 55เด็กหญิงจุฑามาศ ผังกิ่งรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1327 ธ.ค. 55นางสาวพัชรี แสงทองรางวัลเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
143 ม.ค. 56นางสาวอะนิสา มะโนน้อมรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
143 ม.ค. 56นายณัฐวุฒิ สุชวลิตรางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1517 ม.ค. 56นางสาวธนพร มณฑาประเสริฐรางวัลเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1517 ม.ค. 56เด็กหญิงเจนจิรา ทาหารรางวัลเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
724 ม.ค. 56นายสุทัศน์ เลื้อยกระโทกรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนโปรแกรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
724 ม.ค. 56นายชนาธิป ชูไสวรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนโปรแกรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
831 ม.ค. 56เด็กหญิงภนิดา สาระพงษ์รางวัลเหรียญทอง เรียงความและคัดลายมือ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
831 ม.ค. 56นางสาวธาราทิพย์ พรงามรางวัลเหรียญทอง เรียงความและคัดลายมือ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
97 ก.พ. 56เด็กหญิงปภัทรศร เลื่อมใสรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
97 ก.พ. 56เด็กชายนพคุณ ชื่นเชื่อมรางวัลเหรียญทองแต่งบทร้อยกรอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1014 ก.พ. 56เด็กชายอนุยุต แสงโสภารางวัลเหรียญทองแต่งบทร้อยกรอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1014 ก.พ. 56เด็กหญิงพิมจุฑา ดีนารางวัลเหรียญทองเล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1121 ก.พ. 56นางสาวเฉลิมศรี บวรเลิศวิทย์รางวัลเหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
1121 ก.พ. 56ด.ญ.เพชราภร ชาติศิริรางวัลเหรียญเงินสุนทรพจน์ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1

กลับเว็บโรงเรียน|ดูข้อมูลลิขสิทธิ์ ©