ประชาสัมพันธ์

รายการเรื่องประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

 

 

[10/06/2013 ]: ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมส่งผลงานประกวดโครงการยุวชนประกันภัย

รายการการประกวด

1. ผลงานรูปแบบบทเพลง

2. ผลงานรูปแบบการแสดง

3. ผลงานรูปแบบทอล์กโชว์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.นิตยา เดิมบางชันและ อ.สมภพ เพ็งส้ม หมดเขตรับสมัคร 15 มิ.ย 2556

[10/07/2012 ]: ประกาศผลการตอบคำถาม คปภ. น่ารู้ ประจำเดือนมิถุนายน

1.นางสาววราพร ชูยิ่งสกุลทิพย์ ม.5/1 รางวัลชนะเลิศ

2.นางสาววัชรินทร์ วารีเสาวคนธ์ ม.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3.นางสาวจิราภา เวียงเสนา ม.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

[09/07/2012 ]: ประกาศผลการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สวัสดิภาพชีวิต คิดถึงประกันภัย"

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.เด็กหญิงชุติกานต์ ธยาธรรม ม. 2/1 รางวัลชนะเลิศ

2.เด็กหญิงชมพูนุช ภิลัยวัลย์ ม.2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3.เด็กหญิงอุราภรณ์ สุกทน ม.3/9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.นางสาวกนกอร แก้วดวงสี ม.5/1 รางวัลชนะเลิศ

2.นายชัยวัฒน์ กระชั้นกลาง ม.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3.นางสาววราพร ชูยิ่งสกุลทิพย์ ม.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

[02/06/2012 ]: กิจกรรมตอบคำถาม คปภ. น่ารู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ขอรับกระดาษคำตอบและส่งคำตอบได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ฯ
[01/06/2012 ]: กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สวัสดิภาพชีวิตคิดถึงประกันภัย" จัดประกวดรางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพประกวด ส่งผลงานภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555ดูรายละเอียดได้ที่ อ.นิตยา เดิมบางชัน และครูทุกท่าน
[01/06/2012 ] : กิจกรรมอบรมโครงการ"ยุวชนประกันภัย" ปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการอบรมตามโครงการยุวชนประกันภัยจำนวนทั้งสิ้น 60 คน นักเรียนคนใดสนใจสอบถามและสมัครได้ที่ หัวหน้าระดับทุกระดับชั้นจัดอบรมวันที่ 19 มิถุนายน 2555
   
 
 

กิจกรรมล่าสุด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ยุวชนประกันภัย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ที่อยู่ 500 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

Tel. 038659504 , Email. phengsom23@hotmail.com